No Image

Latvia National Anthem

March 24, 2019 prayertitus 0

Latvia DIEVS, SVîT± LATVIJU! Dievs, svït¥ Latviju, M•s’ dÇrgo tïviju! Svït¥ jel Latviju, Ak, svït¥ jel to! Kur latvju meitas zied, Kur latvju dïli dzied, […]