May D – Dey Normal Lyrics


May D – Dey Normal Lyrics

I just wanna high

I no wan dey normal

I just wanna high today

I no wan dey normal

Say I no wan dey normal

Oh I no wan dey normal today

I just wanna high today

I no wan dey normal

(x2)

If you no wan dey with me

Make you no dey bother me

I just wanna high today

I no wan dey normal

Dey normal

Dey normal

Check:  Carlito Theme Song