Qdot – German Lyrics


Qdot – German Lyrics

Got my wrist blinding in a german

Got my gold chain swinging in a german

Real g’s man bringing in a german

Awon olosho yapa nilu german

In the german, in the german

In the german, whip in a foreign car

In the german, in the german

In the german, whip in a foreign car

Anjaye lo anjaye lo

Aiye oloba

Anjaye lo anjaye lo

Aiye dun juyalo

Agba tioyokun semo pawun loni

You know…

I’m on my moving train

Beremi beremi

Miolo’s Olympic ewo golu lorun mi

Agbada ni mowo woni mowo parachute

Miofenu se eeee, miofenu se

Ako timo gbewa awon germani lose

Come around let me take you down town

Mad over you, you can call me run town

Got my wrist blinding in a german

Got my gold chain swinging in a german

Real g’s man bringing in a german

Awon olosho yapa nilu german

In the german, in the german

In the german, whip in a foreign car

In the german, in the german

In the german, whip in a foreign car

Oti totutu ninu cooler aa

Hennesy pel’ abula aaa

Eruku lau lau

Ina njo bla bla

Olopa dawa duro where is your particular

December tide aw’ awon London girls

Awon omo in it, in it se’ mamu London best

Agbada ni mowo woni mowo parachute

Miofenu se eeee, miofenu se

Ako timo gbewa awon germani lose

Come around let me take you down town

Mad over you, you can call me run town

Got my wrist blinding in a german

Got my gold chain swinging in a german

Check:  Eben – He’s Alive Lyrics

Real g’s man bringing in a german

Awon alosho yapa nilu german

In the german, in the german

In the german, whip in a foreign car

In the german, in the german

In the german, whip in a foreign car

Omo ayilara, omo ayilara

Omo ayilara, omo ayilara

Omo ayilara, omo ayilara

Omo ayilara, omo ayilara

Omo ayilara, omo ayilara