Jhybo – Shi Gege Lyrics


 Jhybo – Shi Gege Lyrics

Bebe idi ma gbon

Ko ma gbon

Ko ma gbon gbon gbon

Bebe idi ma gbon

Ko ma gbon

Ko ma gbon gbon gbon

Bebe idi ma gbon

Ko ma gbon

Ko ma gbon gbon gbon

Bebe idi ma gbon

Ko ma gbon

Ko ma gbon gbon gbon

Shey ri omo ti o ni isu ni idi (o wa)

To ma sun gbalaja (o wa)

To ma mu ?? (o wa)

To tun le joko le isho (o wa)

Shey ri omo ti o ni isu ni idi (o wa)

To ma sun gbalaja o wa)

To ma mu ?? (o wa)

To tun le joko le isho (o wa)

Shi ge Shi ge ge

Shi ge ge Shi ge ge ah

Shi ge Shi ge ge

Shi ge ge Shi ge ge

Shi ge Shi ge ge

Shi ge ge Shi ge ge

Shi ge Shi ge ge

Shi ge ge Shi ge ge

Mo ti shayo she fe ma whine mi ni

E Ko oshi danu she fe wa line mi ni

Idi omo enikan lo wo mile ni

Be gps o fe ma ti find mi

Mo fun won shoki elebe si be jo

Shoki elese si be jo

Omo to da nkan te bu a puo

Ko wo pata e fi le jo

Bebe idi ma gbon

Ko ma gbon

Ko ma gbon gbon gbon

Bebe idi ma gbon

Ko ma gbon

Ko ma gbon gbon gbon

Bebe idi ma gbon

Ko ma gbon

Ko ma gbon gbon gbon

Bebe idi ma gbon

Check:  Uzugcin’impilo Yam’ (You Preserve My Life) Lyrics Sung by Bucy Radebe

Ko ma gbon

Ko ma gbon gbon gbon

Shey ri omo ti o ni isu ni idi (o wa)

To ma sun gbalaja (o wa)

To ma mu ?? (o wa)

To tun le joko le isho (o wa)

Shey ri omo ti o ni isu ni idi (o wa)

To ma sun gbalaja (o wa)

To ma mu ?? (o wa)

To tun le joko le isho (o wa)