Dotman – Enugbe Lyrics


Igba tenu gbe Igba ta o ri n kan je

Igba tenu gbe Igba ta o ri nkan je

Won yera funwa o won japa

Won yera funwa won salo

Won fere ge o won gbera

Won yera funwa won japa

Owo epo ati mowon o Owo epo

Awon alabosi owo epo

Awon atenu yii owo epo

Ye

Owo epo ati mowon o Owo epo

Awon alaropin Owo epo

Awon atenu yii Owo epo

Won fi scope won fi shenk wa

Lori Whatsapp won tun block wa

A kiwon kiwon won o respond wa

Won o fe kowole won o fe sponz wa

Tori nigba kan mi o ni package

Ko si manager but mo manage

Won ti gbagbe pe story ma change

Won tun so wipe mele ra range

A ra range a tun ra G Wagon

Ema sanwo nsin teba ma riwa joor

E ro pe a mon yin a o moyin

Teba gbemu bouncer won ma na yin

Shebi upcoming lo ma n di star

Kilowade tema n bumi nigbayen tiba n freestyle

Shebi a kede tiwa blow nsin a ti gbe first

E de kede tiwa to nsin

Owo epo ati moyin o Owo epo

Eyin alabosi owo epo

Eyin atenu yii owo epo

Oh ye ye ye

Owo epo ati moyin o Owo epo

Eyin alaropin Owo epo

Eyin atenu yii Owo epo

Shebi eni Kin send account number

Mo send e times without number

A o ri alert debi tama rowo

Kiwa le wulo fun kini koko

Olowo tio saanu omo is a talika

Toba help eyan iyen ni Alubarika

Atori laye horizontal and vertical

Awon to allow loma ri e bii malaka

A ra range a tun ra G Wagon

Check:  Denzel Curry & Kenny Beats – DIET_ Lyrics

Igba teriwa e fo e fe magbon

E ro pe a mon yin a o moyin

E ma kowo fun babalawo kan ma tan yii

Shebi upcoming lo ma n di star

Bope boya eni to n fese rin o ma lo car

Shebi a kede tiwa blow nsin a se concert

E kede sanwo wa show nsin

Igba tenu gbe Igba ta o ri n kan je

Igba tenu gbe Igba ta o ri nkan je

Won yera funwa o won japa

Won yera funwa won salo

Won fere ge o won gbera

Won yera funwa won japa

Owo epo ati mowon o Owo epo

Awon alabosi owo epo

Awon atenu yii owo epo

Ye

Owo epo ati mowon o Owo epo

Awon alaropin Owo epo

Awon atenu yii Owo epo