Download Audio: Esu To Ba Gbemi – Gloria Bamiloye Mp3+Lyrics


Video : Esu To Ba Gbemi by Gloria Bamiloye

Download And Enjoy This New Mp3 Song!
ad:s

Download (5.5 MB)

Tags: Mp3, mp4, remix. cover, instrumental, video, radio edit, 2020, lyrics, album

Please dont forget to comment and share

Esu To Ba Gbemi Lyrics by Gloria Bamiloye

Esu To Ba Gbemi Lyrics by Gloria Bamiloye
Esu to ba gbemi, too gbe mi, too gbemi
Esu to ba gbemi, oo le lami mole o
Esu to ba gbemi, too gbe mi, too gbemi
Esu to ba gbemi, oo le lami mole o

Jesu ti la o mole o, oo le lami mole
Jesu ti la o mole o, oo le lami mole
Jesu ti la o mole o, oo le lami mole
Jesu ti la o mole o, oo le lami mole

Iya to ba gbe mi, too gbe mi, too gbemi.
Iya to ba gbe mi, oo le la mi mole o

Ese to ba gbe mi too gbe mi, too gbemi.
Ese to ba gbe mi, oo le lami mole o

(Adlibs)
Nitori naan, Olorun si ti gbe ga gidigidi
O si ti fun ni oruko to ju gbogbo oruko
Pe ni oruko Jesu ni ki gbogbo eegun ki o maa kunle
Awon ni tin be ni orun, ati awon ni tin be ni Ile
Ati awon ni tin be nisale ile.

Ati Pe ki gbogbo ahon ki o maa jewo Pe Jesu Kristi
Ni oluwa wun ogo Olorun Baba
Oruko Jesu ni oruko to ju gbogbo oruko love
Oun ni olugbala re, Oti ku, ositi ji nde

Check:  simply devoted - lyrics - sinach

Oti jiya Nitori tiwa He Paid the price on the cross
Oti fun wa ni isegun, Jesu mi oruko re

Jesu ti la o mole o, oo le lami mole
Jesu ti la o mole o, oo le lami mole

Esu to ba gbemi, too gbe mi, too gbemi.
Esu to ba gbemi, oo le lami mole o

(Adlibs)
Ti o ba Lee gba ise ori igi agbelebu yii gbo
Ti o si if aye re fun, ko si Oun ti Esu Lee fi o se.
Tabi oun ti o Lee muwa si aye re, ose lasan ni
Iwo saa ti gba ni Oluwa ati igbala re
Yoo si ko Ese re sile, kiyoo siji bowo
Yo O si fun o ni isegun
Ko wa si, be esu, iya, Arun, ese se le gbe o to.

Kole lao mole Rara, tori Pe asegun ni o ninu Jesu Kristi Oluwa

Jesu ti la o mole o, oo le lami mole
Jesu ti la o mole o, oo le lami mole
Jesu ti la o mole o, oo le lami mole
Jesu ti la o mole o, oo le lami mole