NGIMBONA LAPHA KIMI LYRICS By Zamile Mfekayi FT. JOYOUS CELEBRAION 23

Ngimbona lapha kimi
Ehlanz’ inhliziyo
Ngimbona lapha kimi
Ehlanz’ inhliziyo yami

Umbona ph’ uJesu?
Enzan’ uThixo?
Umbona ph’ uJesu?
Enzan’ uSimakade?

Check:  Matt Terry – Weigh Me Down Lyrics