LUFUNO LWA MUDZIMU LYRICS By Phuluso Thenga FT. JOYOUS 24
Ahuna tshi nga ri fhandekanyaho
Na lufuno lwa Mudzimu
Ahuna tshi nga ri fhandekanyaho
Na lufuno lwa Mudzimu

Hu nga vha ndala
Hu nga vha ludzula
Hu nga vha lufu
Kana vhutshilo

Una ndavha
Uya fhodza
Ndi Mudzimu wa lufuno

Check:  Wapkiz, wapkuz, ewap social network share codes