CHORAL MEDLEY LYRICS WITH TRANSLATION BY JOYOUS CELEBRATION 24
Elasezulwini igama limnandi, limnandi
[Heavenly is so sweet]
Ledlula elasezweni
[Sweeter than the one of the world]
Limnandi, limnandi, limnandi
[It is so sweet]
Ledlula elasezweni, ledlula elasezweni
[Sweeter than the one of the world]

Limnandi (limnandi ledlula)
[It is sweet and greater]
Lona leli gama (limnandi ledlula)
[This name is sweet and greater]
Limnandi (limnandi ledlula)
Limnandi

Click below banner for quick download

Download now (quick server)

Wakhe wathi uMariya esakhonz’ iNkosi
[Once, Maria was worshipping the Lord]
Iingelosi uGabriyeli yafika yathi
[An angel names Gabriel appeared and said]
Yethi, yethi, yethi kuMariya
[He said to Maria]
Yethi, yethi, yethi kuMariya
[He said to Maria]
Yethi, yethi, yethi kuMariya
[He said to Maria]
Uzokhulelwa uzal’ uMsindisi
[You shall carry and give birth to our Savior]

Wo! Ngobuhlungu benhliziyo yami owakuthwala
[You healed my broken heart]
Onk’ amacal’ enganginawo wangihlawulela
[You paid for all my debts]
Wawukhathazwa udunyazwa
[You were tortured and prosecuted]
Ngobonga ngani eNkosini ngingenalutho
[How can I repay the Lord, with nothing at hand?]

Zonke izon’ engazenzayo wangithwalela
[You bore the cross for my sins]
Onk’ amacal’ enganginawo wangihlawulela
[You paid for all my debts]
Wanyamezela uthulile
[You endured the pain and remained silent]
Ngobonga ngani eNkosini ngingenalutho
[How can I repay the Lord, with nothing at hand?]


Check:  Davido - Gobe lyrics